Välkommen till Aktiva Hundar

Utvalda

Välkommen till Aktiva Hundar i Linköping

presentationsbild ahil

Vi driver hundhagar i Linköping där hundar och hundägare kan mötas. I dagsläget har vi hagarna Elsas hage (Lektorshagen), Braskens hage (Braskens bro), Lasses hage (Vidingsjö), Charlies hage (Tallboda), Wilmas hage (Skäggetorp) och Märtas hage (Linghem).

I hagarna finns det regler. Dessa regler är inget självändamål utan till för att umgänget skall fungera i hagarna. De bygger på sunt förnuft och handlar om att alla skall kunna umgås och vara välkomna.

Hagarna ägs av Linköpings kommun och är öppna för alla.

Se dig runt och bli medlem. Medlemsavgifterna går till största del till klippning och underhåll och föreningen är icke-vinstdrivande och öppen för alla.

VÄLKOMMEN!

Medlemskap 2020

Nu är påminnelser för medlemskap 2020 utskickade. Alla som har betalat ska ha fått det nytt lösenord till medlemssidan.

Lösenordet kommer stå på de nya medlemskorten som skickas ut.

God Fortsättning!

 

Vill du bli medlem!

Vill du vara med och stödja parkerna (och de som kan komma till). Din medlemsavgift behövs för skötsel och underhåll.

Medlemsavgiften för kalenderåret 2020 är oförändrat 100 kr för studenter och pensionär, 150 kr för ordinarie och 200 kr för familj.

Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 22 39 59 – 8. Glöm inte att ange namn och typ av medlemskap. eller swisha till 123 122 00 37

 

Välkommen och tack för ditt stöd!

Medlemsmöte i Braskens hage 21 maj kl 18.00

Det är dags för det medlemsmöte i Braskens hage som diskuterades på årsmötet.

Vi kommer att ha en medlemsomröstning om tre saker
1. Delning av hagen (med staket)
2. Slussar vid ingångar
3. Plantering av träd i Braskens hage

Man måste vara betalande medlem för att få rösta. Röstning sker personligen och inte genom ombud.

Alla medlemmar är välkomna att komma och framföra sin åsikt oavsett vilken hage man brukar besöka.

Kokt korv med bröd serveras (5 kr/styck). Kaffe och saft är gratis.

Väl mött!

Styrelsen

Årsmötet 18 mars – extra viktigt att du kommer

Du är mycket välkommen och i år är det extra viktigt att du kommer – vi har förslag på att förbättra och förtydliga stadgarna.

Årsmötet 18 mars kl 19.00 är i Studiefrämjandets lokaler på Platensgatan 25.

Material inför mötet läggs ut på medlemssidorna senast 9 mars. Du kommer in med årets lösenord som står på ditt medlemskort.

Väl mött!

Styrelsen

Motioner och årsmöte 2019

Årsmötet närmar sig och med det också nya stadgar om de antas. Därför är det extra viktigt att du gör din röst hörd.

Sista dag för motioner är 2019-02-15. Du mailar dina motioner till ordf@aktivahundar.org

Årsmötet är 2019-03-18 kl. 19.00.

Vik kvällen i kalendern redan nu och du är mycket välkommen!