Välkommen till Aktiva Hundar

Välkommen till Aktiva Hundar i Linköping

Vi driver hundhagar i Linköping där hundar och hundägare kan mötas. I dagsläget har vi hagarna Elsas hage (Lektorshagen), Braskens hage (Braskens bro), Lasses hage (Vidingsjö), Charlies hage (Tallboda), Wilmas hage (Skäggetorp) och Märtas hage (Linghem).

I hagarna finns det regler. Dessa regler är inget självändamål utan till för att umgänget skall fungera i hagarna. De bygger på sunt förnuft och handlar om att alla skall kunna umgås och vara välkomna.

Hagarna ägs av Linköpings kommun och är öppna för alla.

Se dig runt och bli medlem. Medlemsavgifterna går till största del till klippning och underhåll och föreningen är icke-vinstdrivande och öppen för alla.

VÄLKOMMEN!

Ny styrelse!

Under årets årsmöte tillkom en helt ny styrelse för aktiva hundar. De nya medlemmarna kan ni se under fliken Kontakt och styrelse. Vi i nya styrelsen hoppas på att kunna utveckla Aktiva hundar med event, kurser och liknande. Vi är så glada att få äran att vara styrelse i denna underbara förening! 

Årsmöteshandlingar inför 16 juni ligger i medlemsarean

9 juni: Nu ligger årsmöteshandlingarna i medlemsarean så att de kan läsas av medlemmar. Du hittar lösenordet på ditt medlemskort. Är du ny medlem och har du ännu inte fått ditt medlemskort? Maila i så fall styrelse@aktivahundar.org

För att kunna rösta på årsmötet eller kunna väljas till uppdrag i föreningen måste du vara registerad som medlem senast till årsmötet.

Än en gång välkommen!

Motioner till årsmötet!

Hjälp oss att göra skillnad i våra hagar, lämna då in motioner till årsmötet. För att få göra detta måste du vara medlem i aktiva hundars förening.

Sista dagen för att lämna in motioner är 15/3

skicka till styrelse@aktivahundar.org

 

Valberedning

Vi har blivit av med vår valberedning. Nu söker vi en ny ansvarsfull valberedning. Är du/ni intresserade! Hör då av er till styrelsen AHIL.

styrelse@aktivahundar.org

Årsmöte 16 juni. AKUT! Hundhagarna i Linköping behöver din hjälp!

1 juni: Gamla och nya medlemmar kallas till årsmöte i Lasses Hage tisdagen 16 juni klockan 18.00.

Denna gång är det akut! Av olika skäl har föreningens styrelse hoppat av. Föreningen behöver ny styrelse.

Här kommer du in: Vill du vara med och driva föreningen och hundhagarna anmäler du dig till styrelse@aktivahundar.org . Som ny styrelsemedlem kommer du om du vill – beroende på befattning – att få stöttning åtminstone av föreningens avgående ordförande 2019  och kassör 2018 som ställer upp och hjälper dig att komma igång med bokföring och första bokslutet. Föreningens ekonomi är välskött. Antalet medlemmar är ca 125. Det är ca 4-8 styrelsemöten per år (stadgarna kräver 4 och den nya styrelsen bestämmer).

Om föreningen måste upplösas kommer tillgångarna att tillfalla en organisation som arbetar för hundars välmående. MEN om föreningen upphör riskerar hundhagarna att stängas helt av kommunen. Detta är tyvärr en helt verklig risk. Du kan bidra till att det inte sker! Du kan också bidra till att driva det nya Aktiva Hundar. Det vi behöver få ihop är en styrelse med ordförande, 6 ledamöter och 3 suppleanter samt revisor. Vi har förslag på ny ordförande som accepterat och några namn/förslag därutöver.

För att kunna rösta på mötet eller inneha styrelse- eller funktionärspost behöver du vara medlem i föreningen.

  • Anmäl dig till styrelse@aktivahundar.org om du kan hjälpa till i den nya styrelsen och är angelägen om hagarnas fortlevnad
  • Kom på årsmötet och rösta fram ny styrelse

Välkommen!

Ny kassör sökes

Vi letar efter en ny kassör. Är du intresserad av att ta över kassörsposten?

Vi kör vår bokföring på webben och jag kommer att lära dig bokföring om du behöver. Jag kan också hjälpa dig vid nästa årsbokslut om det behövs.

Vill du hjälpa till? Kontakta ordf@aktivahundar.org eller kassor@aktivahundar.org

Välkommen!