Braskens klippt

Nu är Braskens hage klippt och det skedde innan enkäten ens var avslutad (se nedan). Resultatet var i alla fall att av 15 kompletta svar ville 11 att det skulle klippas omgående, 2 hade ingen åsikt och 2 tyckte att det var OK om man beställde klippning inom en månad.

Till dig som går till, eller tänker gå till Braskens hage

Det råder olika meningar om Braskens hage behöver klippas eller inte. Idag är delar av hagen klippta medan gräset växer högre i andra.

Nu undersöker vi hur ni som använder eller tänker använda hagen vill ha det. Du får rösta en gång till och med 8 augusti. Sedan kommer vi att göra det som majoriteten vill – klippa eller vänta med klippning.

Ta din chans att påverka. Klicka här.