Medlemsmöte i Braskens hage 21 maj kl 18.00

Det är dags för det medlemsmöte i Braskens hage som diskuterades på årsmötet.

Vi kommer att ha en medlemsomröstning om tre saker
1. Delning av hagen (med staket)
2. Slussar vid ingångar
3. Plantering av träd i Braskens hage

Man måste vara betalande medlem för att få rösta. Röstning sker personligen och inte genom ombud.

Alla medlemmar är välkomna att komma och framföra sin åsikt oavsett vilken hage man brukar besöka.

Kokt korv med bröd serveras (5 kr/styck). Kaffe och saft är gratis.

Väl mött!

Styrelsen