Årsmöte Aktiva Hundar i Linköping

Aktiva Hundar i Linköping bjuder in till årsmöte till betalande medlemmar.
Observera att du alltså måste vara betalande medlem för att ha rösträtt på årsmötet samt för att ha rätt att delta.
Medlemmar som räknas som betalande medlemmar är du som skickat in enkät samt betalat in år 2022 eller 2021.
Är du osäker på om du är betalande medlem kan du skicka oss ett mail och fråga.