Årsmöte 16 juni. AKUT! Hundhagarna i Linköping behöver din hjälp!

1 juni: Gamla och nya medlemmar kallas till årsmöte i Lasses Hage tisdagen 16 juni klockan 18.00.

Denna gång är det akut! Av olika skäl har föreningens styrelse hoppat av. Föreningen behöver ny styrelse.

Här kommer du in: Vill du vara med och driva föreningen och hundhagarna anmäler du dig till styrelse@aktivahundar.org . Som ny styrelsemedlem kommer du om du vill – beroende på befattning – att få stöttning åtminstone av föreningens avgående ordförande 2019  och kassör 2018 som ställer upp och hjälper dig att komma igång med bokföring och första bokslutet. Föreningens ekonomi är välskött. Antalet medlemmar är ca 125. Det är ca 4-8 styrelsemöten per år (stadgarna kräver 4 och den nya styrelsen bestämmer).

Om föreningen måste upplösas kommer tillgångarna att tillfalla en organisation som arbetar för hundars välmående. MEN om föreningen upphör riskerar hundhagarna att stängas helt av kommunen. Detta är tyvärr en helt verklig risk. Du kan bidra till att det inte sker! Du kan också bidra till att driva det nya Aktiva Hundar. Det vi behöver få ihop är en styrelse med ordförande, 6 ledamöter och 3 suppleanter samt revisor. Vi har förslag på ny ordförande som accepterat och några namn/förslag därutöver.

För att kunna rösta på mötet eller inneha styrelse- eller funktionärspost behöver du vara medlem i föreningen.

  • Anmäl dig till styrelse@aktivahundar.org om du kan hjälpa till i den nya styrelsen och är angelägen om hagarnas fortlevnad
  • Kom på årsmötet och rösta fram ny styrelse

Välkommen!