För att få igång en ny hundpark börjar du med att kontakta info@aktivahundar.org och berätta om era önskemål och planer.

Det som sedan behövs för att få igång en hundpark är:
–       Tillräckligt medlemsunderlag
–       Funktionärer
–       Lämplig, kommunägd mark
och så ett godkännande från kommunen, så klart.

Tillräckligt medlemsunderlag
Ett tillräckligt antal medlemmar behövs för att kunna bekosta underhållet av en park. Dessutom behövs en rekryteringsbas för funktionärer som kan planera och organisera det hela. Styrelsen anser att 20 hushåll är en miniminivå för att kunna säkra detta över tiden.

Funktionärer – parkgrupp
En park som är färdig kräver visst underhåll, men minst lika viktigt är att man arbetar för att medlemmar ska trivas och känna att det är viktigt att bidra genom att vara medlem i AHiL. Under en uppstart kommer det dessutom krävas tid för planering/val av mark, diskussioner med kommunrepresentant etc.
Det är därför viktigt att det finns flera personer som delar på arbetsbördan. För en ny park vill vi därför se en parkgrupp med följande fyra roller fördelade på fyra olika personer:

Roll Ansvarsområde
Parkansvarig Kontakt med AHiLs styrelse, med kommunen, samordning av park-gruppen.
Skötselansvarig Planera och organisera underhållet i parken. Laga staket, klippa gräs, röja, planera vad som ska göras på städdagar 2 ggr per år.
Lappansvarig Skriva ut och sätta upp information från styrelsen (d.v.s. någon med en färgskrivare). Med flera parker att hantera kan inte längre styrelsen åka runt och sätta upp information.
Aktivitetsansvarig Ordna lämpliga aktiviteter genom att hitta på själv eller fånga upp idéer från medlemmar. Det behöver inte vara avancerat, men några gemensamma promenader eller liknande, beroende på vad medlemmarna är intresserade av.

Lämplig mark
Så snart den presumtiva parken har namngivna funktionärer och medlemmar i området börjar anmäla sig, så kan ni tillsammans med ordförande och en av de övriga parkansvariga i AHiL ta fram ett förslag på plats. Det första steget blir alltså att namnge era fyra funktionärer och så kan er blivande parkansvarig planera ett möte med vår ordförande och någon av existerande parkansvariga, för att titta på mark.

Och när det sedan finns 20 hushåll så kan diskussionerna med kommunen inledas.