Avtal med kommunen förnyat

Vi vet att många undrat om föreningens avtal med kommunen har blivit klart. Nu är det förnyat och reglerar tydligare än tidigare förenings rättigheter och skyldigheter.