Braskens klippt

Nu är Braskens hage klippt och det skedde innan enkäten ens var avslutad (se nedan). Resultatet var i alla fall att av 15 kompletta svar ville 11 att det skulle klippas omgående, 2 hade ingen åsikt och 2 tyckte att det var OK om man beställde klippning inom en månad.