Medlemsmöte i Braskens hage 21 maj kl 18.00

Det är dags för det medlemsmöte i Braskens hage som diskuterades på årsmötet.

Vi kommer att ha en medlemsomröstning om tre saker
1. Delning av hagen (med staket)
2. Slussar vid ingångar
3. Plantering av träd i Braskens hage

Man måste vara betalande medlem för att få rösta. Röstning sker personligen och inte genom ombud.

Alla medlemmar är välkomna att komma och framföra sin åsikt oavsett vilken hage man brukar besöka.

Kokt korv med bröd serveras (5 kr/styck). Kaffe och saft är gratis.

Väl mött!

Styrelsen

Hundolycka i Braskens hage – hur ska vi göra med däcket?

Häromdagen skedde en olycka i Braskens hage. Det var mörkt och en hund sprang rätt in i ett däck och dog tragiskt och omedelbart. Händelsen är så sorglig och vi lider med ägarna.

Klicka här för att svara på en kort enkät (1 fråga) om vad du tycker vi ska göra med däcket – ta bort det helt eller målade det ljust och lägga det i belyst område (eller berätta att du inte har någon åsikt). Enkäten tar max 5 sekunder att fylla i.

Rättelse: Ibland blir det fort och fel. Vi frågade om en sak och gav svarsalternativ som blev precis tvärtom. Beklagar. Nu ska det vara tillrättat. Gå in och svara på nytt så ska det funka.

 

 

Till dig som går till, eller tänker gå till Braskens hage

Det råder olika meningar om Braskens hage behöver klippas eller inte. Idag är delar av hagen klippta medan gräset växer högre i andra.

Nu undersöker vi hur ni som använder eller tänker använda hagen vill ha det. Du får rösta en gång till och med 8 augusti. Sedan kommer vi att göra det som majoriteten vill – klippa eller vänta med klippning.

Ta din chans att påverka. Klicka här.