Stockar i Tildas hage

Det finns olika tankar om hur vi ska göra med stockarna i Tildas hage – ska de tas bort eller behållas? Frågan blev än mer aktuell efter olyckan i Braskens hage.

Svara på enkäten med en fråga. Det tar max 5 sekunder. Vill du att stockarna ska finnas kvar, tas bort eller har du ingen åsikt?

Enkäten når du genom att klicka här

Städdagar i Tildas hage

Dags för höstens städdagar: Lördag 4 november och söndag 5 november samlas vi klockan 10.00 och städar.

Ta med sådant du tror du kan få användning för – handskar, trädgårdsredskap etc. Ta gärna med fika och din hund.

Storhundsförbud gäller inte under städningen.

Mycket välkommen!