Var ligger Elsas
Elsas hage ligger i Lektorshagen, bakom Folkungaskolan. Kommer du med bil så sväng in Parkgatan från Malmslättsvägen och tag första höger. Det går att parkera på gatan i anslutning till hagen. Använd inte kyrkogårdens p-platser då dessa behövs för kyrkogårdens besökare.

Elsas hage är öppen alla dagar 10:00 – 20:00.

Karta ElsasBeskrivning av hagen
Elsas hage är ett inhägnat skogsparti med öppna ytor såväl som tallar och andra träd.
OBS! Elsas hage ligger väldigt nära bostadshusen och långa perioder av hundskall blir störande för de boende. En hund som blir så glad att den skäller ihållande måste därför tas ur hagen så den blir tyst.

Namnhistorik
Elsas hage är döpt efter dåvarande landshövdingens (Björn Eriksson) hund. Den då mycket unga Elsa medverkade tillsammans med sin husse vid invigningen av parken.