Föreningen har som mål att tillvarata hundars och hundägares intressen i Linköping och bildades i december 2005, i första hand, för att säkra tillgången till ett antal inhägnade hundhagar i vår stad. 

I augusti 2008 invigdes Linköpings första kommunalt anlagda hundpark ”Elsas Hage” i Lektorshagen. Två år senare, i augusti 2010, invigdes ”Braskens Hage”, Linköpings andra hundpark, vid Braskens Bro i Johannelund. Därefter etablerades en hundpark vid Vidingsjö Motionscentrum som fick namnet ”Lasses Hage” och invigdes i september 2013.

Årsavgiften för medlemmar är 100 kr för studenter och pensionärer 150 kr för enskild person och 200 kr för familjemedlemskap. Intäkterna av medlemsavgifterna skall i första hand användas till information och till skötsel av hundhagarna.

På begäran kommer föreningen även att erbjuda ett antal kurser, föredrag, workshops, studiebesök och andra aktiviteter som, bland annat, kommer att läggas ut på hemsidan.