Kontakt och styrelsesidan uppdaterad

Nu är sidan med kontakt och styrelse färdiguppdaterad så att det ska gå lättare att nå oss.

De flesta hagarna har också mailadresser som lasses@aktivahundar.org, wilmas@, martas@ och braskens@. Skriver ni dit når ni direkt till de hagansvariga.