Mötesmaterial inför årsmötet upplagt på medlemssidan

Nu ligger allt mötesmaterial upplagt på medlemssidan där du kommer in med lösenordet som står på ditt medlemskort.

OBS! Vi har ett förslag på nya stadgar (i sak inga stora ändringar men mer ordning och reda). Läs igenom förslaget och kom med synpunkter på årsmötet.