Påminnelser om medlemskap 2017 och nytt lösenord till medlemssidorna

Nu är påminnelser för medlemskap 2017 utskickade. Alla som har betalat efter 1 oktober 2016 har fått det nya lösenordet till medlemssidorna.

God Fortsättning!