Det är allas ansvar att medverka till trivseln i hundparken.

 • Fråga alltid de som redan finns i parken om det är OK att komma in med din hund.
 • Ta inte in leksaker i hundparken! Det kan orsaka bråk och slagsmål.
  (Tänk på att en pinne som husse/matte har hållit i också kan uppfattas som en leksak)
 • Fråga alltid innan du ger andras hundar godis, tänk på att det finns allergier och även hundar med resursförsvar! 
 • Ta inte in löpande tikar eller hundar med smittsamma sjukdomar i hagen.
 • släpp inte in aggressiva hundar i hagen om det redan är andra där i.
 • Städa efter dig och din hund! Plocka upp ditt skräp och gräv igen gropar din hund grävt.
 • Plocka alltid upp efter din hund och släng påsen i närmaste soptunna!

_______________________________________________________

Park Rules

We are all responsible for making sure everyone enjoys their visit in the park.

 • Always ask those who are in the park if it’s OK to enter with your dog.
 • Don’t bring toys into the park. Toys may induce quarrels and fights.
  (Remember that a stick that has been in the hand of the owner may also be perceived as a private toy.)
 • Always ask before giving other peoples dogs treats, remember that some dogs are allergic and that some dogs have resorce guarding behaviors!
 • Don’t bring bitches in heat, or dogs with a contagious disease into the park.
 • Dont let aggressive dogs into the park if there already are dogs in it.
 • Clean up after youself and your dog! Collect your trash and cover any holes your dog digs
 • Pick up what your dog leaves behind and throw the bag in the trashcan!

Föreningen Aktiva hundar i Linköping

_______________________________________________________