Regler för hundparkerna

Det är allas ansvar att medverka till trivseln i hundparken.

 • Fråga alltid de som redan finns i parken om det är OK att komma in med din hund.
 • Ta av halsband och selar, så ingen fastnar med tänder eller ben och skadar sig.
 • Ta inte in leksaker i hundparken! Det kan orsaka bråk och slagsmål.
  (Tänk på att en pinne som husse/matte har hållit i också kan uppfattas som en leksak)
 • Ta inte in löpande tikar, sjuka eller aggressiva hundar.
 • Plocka alltid upp efter din hund och släng påsen i behållaren utanför.
 • All kampträning av hundar är absolut förbjuden.

_______________________________________________________

Park Rules

We are all responsible for making sure everyone enjoys their visit in the park.

 • Always ask those who are in the park if it’s OK to enter with your dog.
 • Take off collar and harness to ensure no teeth or legs get caught and injured during play.
 • Don’t bring toys into the park. Toys may induce quarrels and fights.
  (Remember that a stick that has been in the hand of mum/dad may also be perceived as a private toy.)
 • Don’t bring bitches in heat, sick or aggressive dogs into the park.
 • Pick up what your dog leaves behind and throw the bag in the trash can outside the park.
 • Any type of fight training of dogs is completely prohibited.

Föreningen Aktiva hundar i Linköping

_______________________________________________________