Kontakt och styrelse

 

KONTAKT

För att komma i kontakt med föreningen så kan följande adresser användas:

info@aktivahundar.org – för allmänna frågor
kassor@aktivahundar.org – kassör
medlem@aktivahundar.org – medlemsansvarig
webmaster@aktivahundar.org  – för frågor angående hemsidan
hagansvariga@aktivahundar.org – för frågor angående hagar

STYRELSE

Ordförande – ordf@aktivahundar.org

Isa Lindström

Vice ordförande – vordf@aktivahundar.org

Lars-Åke Wester

Sekreterare – sekr@aktivahundar.org

Lena Widerberg

Kassör – kassor@aktivahundar.org

Lovisa Gustafsson

Webmaster – webmaster@aktivahundar.org

Linnéa Bergsten Myhr 

Hagansvarig – hagansvariga@aktivahundar.org

Helen Rudström

Suppleanter

Rutger Starwing

Lena Johansson

Alexandra Frising

UTANFÖR STYRELSEN

Revisor

Martin Tollén

Revisorsuppleant

Anders Hedberg

Valberedning vakant