Kontakt och styrelse

KONTAKT

För att komma i kontakt med föreningen så kan följande adresser användas:

info@aktivahundar.org – för allmänna frågor
ordf@aktivahundar.org – ordförande
kassor@aktivahundar.org – kassör
medlem@aktivahundar.org – medlemsansvarig
postmaster@aktivahundar.org –
abuse@aktivahundar.org
webmaster@aktivahundar.org  – för frågor angående hemsidan

lasses@aktivahundar.org – hagansvariga för Lasses hage
wilmas@aktivahundar.org – hagansvariga för Wilmas hage

hasses@aktivahundar.org – hagansvariga för Hasses hage

elsas@aktivahundar.org – hagansvariga för Elsas hage
braskens@aktivahundar.org – hagansvarig för Braskens hage
martas@aktivahundar.org – hagansvariga för Märtas hage

STYRELSE

Ordförande
Hans Zanton,  ordf@aktivahundar.org

Vice ordförande
Thomas Svensson, vordf@aktivahundar.org

Sekreterare

Vakant, sekr@aktivahundar.org

Kassör
Paul Leffler, kassor@aktivahundar.org

Övriga tre ledamöter:
Hanna Rydholm
Arne Wendelmark,
Anette Runo

Suppleanter

Johan Andersson
Maarit Larsson

UTANFÖR STYRELSEN

Revisor
Anders Hedberg

Revisorsuppleant
Ola Jonsson

Valberedning

Robert Gustafsson

Elsa Hinnersjö