Kontakt och styrelse

KONTAKT

För att komma i kontakt med föreningen så kan följande adresser användas:

info@aktivahundar.org – för allmänna frågor
kassor@aktivahundar.org – kassör
medlem@aktivahundar.org – medlemsansvarig
postmaster@aktivahundar.org –
abuse@aktivahundar.org
webmaster@aktivahundar.org  – för frågor angående hemsidan

lasses@aktivahundar.org – hagansvariga för Lasses hage
wilmas@aktivahundar.org – hagansvariga för Wilmas hage

elsas@aktivahundar.org – hagansvariga för Elsas hage

charlies@aktivahundar.org – hagansvarig i Charlies hage
braskens@aktivahundar.org – hagansvarig för Braskens hage
martas@aktivahundar.org – hagansvariga för Märtas hage

STYRELSE

Ordförande vakant, info@aktivahundar.org

Vice ordförande
Thomas Svensson, vordf@aktivahundar.org

Sekreterare

Maarit Larsson, sekr@aktivahundar.org

Kassör vakant, kassor@aktivahundar.org

Övriga tre ledamöter:
Hanna Rydholm
Arne Wendelmark

Johan Andersson

Maarit Larsson

Suppleanter

Annette Ingvarsson
Lena Widerberg

UTANFÖR STYRELSEN

Revisor
Anders Hedberg

Revisorsuppleant
Ola Jonsson

Valberedning