Kontakt och styrelse

KONTAKT

För att komma i kontakt med föreningen så kan följande adresser användas:

info@aktivahundar.org – för allmänna frågor
ordf@aktivahundar.org – ordförande
kassor@aktivahundar.org – kassör
medlem@aktivahundar.org – medlemsansvarig
postmaster@aktivahundar.org –
abuse@aktivahundar.org
webmaster@aktivahundar.org  – för frågor angående hemsidan

lasses@aktivahundar.org – hagansvariga för Lasses hage
tildas@aktivahundar.org – hagansvariga för Tildas hage
braskens@aktivahundar.org – hagansvarig för Braskens hage
martas@aktivahundar.org – hagansvariga för Märtas hage

STYRELSE

Ordförande
Hans Zanton,  ordf@aktivahundar.org

Vice ordförande
Elsa Hinnersjö, vordf@aktivahundar.org

Sekreterare
<vakant, mail går till ordföranden>, sekr@aktivahundar.org

Kassör
Paul Leffler, kassor@aktivahundar.org

Övrig styrelse

Thérése Rehn
Thomas Svensson
Sandrah Bonnier
Monica Bergman
<vakant>

UTANFÖR STYRELSEN

Revisor
Anders Hedberg

Revisorsuppleant
Patrick Johnson

Valberedning
Thérése Rehn