KONTAKT

För att komma i kontakt med föreningen så kan följande mailadresser användas:

info@aktivahundar.org 

STYRELSE

Ordförande – Johanna Martinsson

Vice ordförande – Malin Norgren

Sekreterare – Johnny Lind

Kassör – Moa Johansson

Ledamot – Jessica Brophy

Ledamot – Lovisa Gustafsson

Ledamot – Bertil Lundgren

 

UTANFÖR STYRELSEN

Revisor – Martin Tollèn

Revisorsuppleant – 

Valberedning – Håkan Dryselius

Valberedning