Småhundstider

Dessa tider är till för enbart små hundar, det innebär att under dessa tider får stora hundar inte vistas i parkerna då det ibland kan gå vilt till och många småhundar riskerar att skadas av de större eller helt enkelt är rädda för dem. Är parken tom kan en stor hund vara där men den skall genast lämna området då en liten hund kommer, om småhundsföraren så önskar.

Med stora hundar menar vi hundar som:
– väger 15 kg eller mer
– är 35 cm eller mer i mankhöjd

Måndagar 10:00 – 12:00 & 15:00 -16:00
Tisdagar   10:00 – 11:00 & 17:00 19:00 
Onsdagar 15:00 – 17:00
Torsdagar 13:00 – 15:00
Fredagar  10:00 12:00 & 17:00 19:00 
Lördagar  10:00 – 12:00
Söndagar 14:00 – 16:00

Styrelsen Aktiva hundar i Linköping